دفتر : همت - سردار جنگل - جام جم - واحد 524

کارخانه : جاده قدیم کرج - فتح 11 - نبش گلبن دوم غربی - پلاک 12

تلفن : 44616339 - 021 فکس : 66800082 -021  همراه: 09121204845